Gambino Brick

Hingst f.2018 e. Orlando Vici  u. Ultra Brick u.e. Super Arnie

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Gambino Brick

Länk till ST

Länk till Blodbanken

Ägare: Linnea Persson